Početna / Kontakt

BBI Real Estate d.o.o

Trg djece Sarajeva br.1, 71000 Sarajevo

 

Tel.: (033) 56 99 99 / (033) 56 99 90

E-mail: info@bbicentar.ba

 

Marketing:

promocija@bbicentar.ba

marketing@bbicentar.ba

Zahvaljujemo Vam što ste nas prepoznali kao potencijalnog partnera u realizaciji Vašeg projekta ili prijedloga saradnje. S obzirom na veliki broj emailova koje svakodnevno primamo, ovim putem Vas obavještavamo da ćemo Vaš prijedlog pažljivo razmotriti, a odgovor sa detaljnim instrukcijama možete očekivati najkasnije za 10 dana.

 

Ukoliko ne dobijete odgovor u roku od 10 dana, Vaš zahtjev u navedenom periodu nije moguće realizirati.

 

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje!

 • Greska

 • Greska

 • Greska

 • Greska

 • Greska

 • Greska

 • Greska

 • Greska

 • Greska

 • Greska

* Obavezno angažiranje zaštitarske agencije Securitas ukoliko je broj učesnika veći od 100 – Securitas je ovlaštena zaštitarska agencija BBI Centra i mora obezbjeđivati sve veće skupove na Trgu kako bi koordinacija zaštite na Trgu i u samom objektu BBI Centra bila zadovoljavajuća.

Obavezno angažiranje zaštitarske agencije Securitas ukoliko se postavka opreme (bina) vrši ranije, prije samog događaja, kako bi oprema u noćnim satima bila bezbjedna.

Troškovi organizacije i korisne informacije od strane BBI Centra:

 • cijena vršne snage 17,50 KM/kW (ljetni period), 22,68 KM/kW (zimski period)
  (SAMO UKOLIKO ORGANIZATOR EL. ENERGIJU NE MOŽE OBEZBIJEDITI OD JP EP ELEKTROPRIVREDA BIH

 • trošak potrošnje el. energije, administrativna obrada, ispomoć osoblja BBI Centra (samo ukoliko je potrebno), marketinška podrška i ostali troškovi procjenjuju se nakon svih dostavljenih podataka. Uplata ovih troškova vrši se avansno

 • Ovlaštene osobe BBI Centra zadržavaju pravo provjere snage angažovanih el. uređaja tokom promotivnog događaja na Trgu BBI Centra

 • udaljenost objekata organizatora događaja od BBI banke u zgradi Feroelektra najmanje 5m

 • obavezna dostava dispozicije objekata organizatora na Trgu BBI Centra koja mora biti odobrena od strane BBI Centra

 • vrsta strujnog priključka koja se može ponuditi organizatoru događaja (trofazna – petoponi utikač 16A ili 32A) - lokacije za priključak struje su garažni ulaz A ili B na Trgu ispred BBI Centra

 • ORGANIZATOR DOGAĐAJA JE OBAVEZAN DA VODI RAČUNA O OTPADU KOJI NASTANE TOKOM I NAKON ORGANIZOVANOGA DOGAĐAJA. U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA KAZNENI PENAL OD MINIMALNO 200,00 KM/DNEVNO ILI VIŠE (OVISNO O STVARNO UTROŠENIM SREDSTVIMA NA ODRŽAVANJU TRGA BBI CENTRA) ĆE BITI FAKTURISANO ORGANIZATORU

 • Obaveza organizatora je da pripremi odgovarajuću površinu Trga BBI Centra prije postavke opreme koja se koristi za realizaciju događaja

 • Organizator odgovara za ispravnost svojih el.instalacija koju razvede za svoje potrebe, a od odobrenog priključka u BBI Centru (unutar ili na Trgu) BBI CENTAR PODRŽAVA OKOLINSKO PRIHVATLJIVE MATERIJALE I PROCES SELEKTIRANJA OTPADA TE ZAHTJEVA OD ORGANIZATORA DA IZVRŠI SELEKCIJU OTPADA PRIJE NJEGOVOG ODLAGANJA I/ILI UKLANJANJA NA DEPONIJU.

Adresar BBI Centra

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Z

Radno vrijeme:

ponedjeljak - subota:

shopping: 09.00 do 21.00

gastro: 08.00 do 23.00

supermarket: 08.00 do 22.00

 

nedjelja:

shopping: 10.00 do 18.00

gastro: 08.00 do 22.00

supermarket: 08.00 do 22:00

BBI Centar App's

Copyright © 2013 BBI Centar | Sva prava zadržana